Dzieło Biblijne
Spotkanie moderatorów Dzieła Biblijnego Drukuj E-mail

Spotkanie moderatorów

Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła

19 stycznia 2013 r.

Warszawa, ul. Nowogrodzka 12/4

 

Na wstępie ks. Wojciech Pikor przestawił i przekazał ankiety dotyczące moderatorów, członków i sympatyków Dzieła Biblijnego. Powstaje doktorat dotyczący obecnego stanu Dzieła w Polsce. Są to trzy ankiety: 1) anonimowa wypełniana przez moderatora; 2) anonimowa wypełniana przez członków i sympatyków Dzieła; 3) dotycząca wydarzeń związanych z Dziełem w diecezji.

W dalszej części obrad ks. Henryk Witczyk omawiał kwestię promocji Tygodnia Biblijnego. Zalecany jest kontakt z dziennikarzami bezpośrednio po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Przedstawił również koszty związane z drukiem materiałów na Tydzień Biblijny. Podziękował również wszystkim diecezjom za dokonane wpłaty z tego tytułu. Przesłane zostanie ok. 10  egzemplarzy książki „Kościół Syna Bożego”, autorstwa ks. Henryka Witczyka, jako podziękowanie za współpracę z Dziełem.

W wyniku dyskusji ustalono hasło V Tygodnia Biblijnego: „Panie, wierzę, że ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym” (por. J 11,27). W odniesieniu do tego hasła przygotowany zostanie plakat i kolejny zeszyt „Przeglądu Biblijnego”.

 Ks. Sławomir Stasiak omówił materiały na V Tydzień Biblijny, które składają się z trzech części: katechetycznej, duszpasterskiej i liturgicznej. Następnie podjęto dyskusję na temat ewentualnego uzupełnienia materiałów. Ks. Jacek Kucharski zaprezentował inicjatywę pt. „Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego”, które funkcjonuje od tego roku akademickiego w Seminarium w Radomiu.

Z kolei ks. prof. Henryk Witczyk podjął temat Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego i jego inauguracji przez ks. kard. Gianfranco Ravasiego, który został Wielkim Kanclerzem i promotorem TUB. W dalszej części ks. Mariusz Szmajdziński podjął dyskusję nad możliwością włączenia w wykłady apokryfów biblijnych. Pojawiły się głosy zarówno popierające (konieczność jasnego określenia, co jest natchnionym tekstem biblijnym, a co nim nie jest), jak i negatywne (niebezpieczeństwo propagowania apokryfów). Ks. Marek Dzik zgłosił kolejny problem dotyczący udziału protestantów w inicjatywach biblijnych organizowanych przez Dzieło w diecezjach. Podobna sytuacja miała miejsce w diecezji opolskiej, o której mówił ks. Henryk Witczyk, znając to z relacji ks. Wacława Borka. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej TV Trwam, a także na stronie internetowej Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Wykłady emitowane są w każdą sobotę o godz. 10.00, a retransmitowane w czwartki o godz. 22.10. Ks. Mariusz Szmajdziński zaproponowała, aby po semestrze wykładów był przygotowywany materiał w formie skryptu.

Ks. Henryk Witczyk poinformował, że od nowego roku akademickiego będą wprowadzone wykłady biblistyki pastoralnej. Nieco wykładów z materii biblijnej (j. grecki, j. hebrajski), ale z dominacją wykładów z Biblii w sensie pastoralnym. Dobrze byłoby, gdyby w każdej diecezji był jeden z kapłanów przygotowanych do pracy w duszpasterstwie biblijnym. Trzyletnie studia kończyłyby się stopniem licencjata.

 

Sporządził:
Ks. Sławomir Stasiak

 

 

< Poprzedni   Następny >

W skrócie
Moi Drodzy!
Sonda
Czy przechodziłeś jakąś formację biblijną?
  
Czy czytałeś w czasie wakacji Biblię?
  
Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 12 gości online

Dzieło Biblijne

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team

© Copyright Słowo Biblijne 2006. All rights Reserved. Made in quaint.pl